Công Ty TNHH Minh Phát Huy

29 QL1A, Đông Bình, Bùi Chu, Bắc Sơn, Trảng Bom, Đồng Nai