Công Ty TNHH Minh Phát Huy

29 QL1A, Đông Bình, Âp Bùi Chu, X. Bắc Sơn, H.Trảng Bom, T.Đồng Nai